Rauhoitusalueet

Metsästysseuran rauhoitusalueet ovat:
1. Kovelinlehontie – kelkkareitti – Aatsinginjoki- rautatien sisään jäävä alue koskien pienriistaa
2. Aatsinkijärven alue

Tästä linkistä voit avata kartat:
Rauhoitusalueet 2013