Seuran perustaminen

Toiminta seuralla on alkanut vuonna 1972 huhtikuussa. Perustamispöytäkirja on kehystettynä seuran majan seinällä

PerustamispöytäkirjaPerustamispöytäkirja

Pöytäkirjan sisältö:

Pöytäkirja kirjoitettu metsästysseuran perustavassa kokouksessa Kelloselän kansakoululla 28.4.1972. Kokous alkoi klo 18.00 ja siihen otti osaa 34 metsästyksestä ja riistanhoidosta kiinnostunutta miestä.


Kuulutetun kokouksen avasi opettaja Tapio Kiviniemi.


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin opettaja Tapio Kiviniemi ja sihteeriksi metsäteknikko Kauko Kellokumpu. Valinnat olivat yksimielisiä.


Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Onni Niskala ja Reino Kellokumpu


Tapio Kiviniemi alusti asian: Liitytäänkö Sallassa jo toimivaan metsästysseuraan ”Sallan Erä- ja Kalamiehiin” vai perustetaanko oma seura? Asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa oma metsästysseura.


Yrjö Kellokumpu esitti, että perustettavalle seuralle annettaisiin nimeksi ”Metsästysseura Kerä”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seura päätettiin rekisteröidä.


Seuran säännöiksi hyväksyttiin yksimielisesti Suomen Metsästäjäinkeskusjärjestön metsästysyhdistyksille laaditut mallisäännöt oheisen mallin mukaan täydennettyinä. (Metsästäjäinkeskusjärjestön punaiselle paperille painattamat mallisäännöt)


Seuran puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti opettaja Tapio Kiviniemi. Päätettiin yksimielisesti, että johtokunta valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) muuta jäsentä. Johtokunnan jäseniksi esitettiin ja kannatettiin Ossi Alataloa, Olavi Peltosta, Kauko Ropposta, Esko Kumparetta, Pentti Asamäkeä, Ilmari Nietulaa, Yrjö Kellokumpua, Jaakko Roinista ja Veijo Pakarista. Johtokunnan jäsenistä suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: Esko Kumpare 22 ääntä, Yrjö Kellokumpu 21 ääntä, Pentti Asamäki 20 ääntä, Olavi Peltonen 18 ääntä, Veijo Pakarinen 18 ääntä, Kauko Ropponen 15 ääntä, Ossi Alatalo 10 ääntä, Ilmari Nietula 8 ääntä ja Jaakko Roininen 8 ääntä. Johtokunnan jäseniksi tulivat valituiksi Esko Kumpare, Yrjö Kellokumpu, Pentti Asamäki, Olavi Peltonen, Veijo Pakarinen ja Kauko Ropponen.


Arvottiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroon tulivat Yrjö Kellokumpu ja Pentti Asamäki; toisen toimintavuoden jälkeen erovuoroon tulivat Olavi Peltonen ja Veijo Pakarinen; Kolmannen toimintavuoden jälkeen erovuoroon tulivat Esko Kumpare ja Kauko Ropponen.

10§
Liittymismaksuksi sovittiin metsästystä harrastavilta maanomistajilta ja seuran alueella asuvilta muilta metsästyksen harrastajilta 5,-. Jäsenmaksuksi päätettiin edellä mainituilta jäseniltä 5,-/v.

11§
Päätettiin yksimielisesti että maanomistaja, joka ei metsästä mutta vuokraa maansa metsästysseuran käyttöön, on seuran kokouksissa äänivaltainen jäsen, ilman liittymis- ja jäsenmaksua.

12§
Muiden kuin seuran alueella asuvien liittymis- ja jäsenmaksusta päätettiin päättää seuran yleisessä kokouksessa kuluvan vuoden elokuussa.

13§
Kokous katsottiin päättyneeksi.

14§
Valittu johtokunta piti välittömästi edellisen kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtaja toimi Tapio Kiviniemi ja sihteerinä Esko Kumpare.

15§
Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Yrjö Kellokumpu.

16§
Seuran sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Pakarinen.

17§
Päätettiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä Sallan Osuuspankin ja KOP:n Sallan konttorinhoitajiin rahastonhoitaja-asiassa.

18§
Kokous katsottiin päättyneeksi.

Kokouksen puolesta:

Tapio Kiviniemi Kauko Kellokumpu
Tapio Kiviniemi Kauko Kellokumpu

Esko Kumpare Pentti Asamäki
Esko Kumpare Pentti Asamäki

Yrjö Kellokumpu Olavi Peltonen
Yrjö Kellokumpu Olavi Peltonen

Veijo Pakarinen Kauko Ropponen
Veijo Pakarinen Kauko Ropponen
Metsästysseura Kerän perustavan kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme todenneet pöytäkirjan yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.
Kelloselässä, Toukokuun 2. p:nä 1972

Onni Niskala Reino Kellokumpu
Onni Niskala Reino Kellokumpu